Welkom bezoeker, wilt u inloggen of registreren?
Winkelwagen

Jouw winkelwagen is leeg!

Je hebt nog geen producten in uw winkelwagen.

Bouwbesluit & NEN

Het Bouwbesluit is een verzameling technische en andere voorschriften die gelden voor het bouwen van een bouwwerk, de staat van een bestaand bouwwerk en het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk, bijvoorbeeld voor woningen, kantoren, winkels en ziekenhuizen. Het Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot onder andere veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.

Het Bouwbesluit omschrijft onder meer de navolgende zaken met betrekking tot de brandveiligheidseisen:

 • Brandcompartiment: gedeelte van een of meer bouwwerken bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand
 • Subbrandcompartiment: gedeelte van een bouwwerk dat binnen de begrenzing van een brandcompartiment ligt of daarmee samenvalt, bestemd voor beperking van verspreiding van rook of verdere beperking van het uitbreidingsgebied van brand.
 • Beschermd subbrandcompartiment: gedeelte van een bouwwerk dat binnen de begrenzing van een subbrandcompartiment ligt of daarmee samenvalt, dat meer bescherming biedt tegen brand of rook dan een subbrandcompartiment.
 • Beschermde route: buiten het subbrandcompartiment waar de vluchtroute begint gelegen gedeelte van een vluchtroute.
 • Beschermde vluchtroute: buiten een subbrandcompartiment gelegen gedeelte van een vluchtroute die uitsluitend voert door een verkeersruimte.
 • Extra beschermde vluchtroute: buiten een brandcompartiment gelegen gedeelte van een beschermde vluchtroute.
 • Veiligheidsroute: gedeelte van een extra beschermde vluchtroute dat voert door een niet besloten ruimte en aansluitend daarop door een ruimte die in de vluchtrichting uitsluitend kan worden bereikt vanuit een niet besloten ruimte.
 • Veiligheidsvluchtroute: gedeelte van een extra beschermde vluchtroute dat voert door een niet besloten ruimte en aansluitend daarop door een ruimte die uitsluitend kan worden bereikt vanuit niet besloten ruimten.
 • Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO): weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag als bedoeld in NEN 6068; de kortste tijd die een brand nodig heeft om zich uit te breiden van een ruimte naar een andere ruimte.

Het Bouwbesluit verwijst hiervoor naar diverse NEN of EN normen.

NEN 6068: bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten:

NEN 6068 geeft een methode voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag tussen ruimten in gebouwen. Voor de bepaling van de weerstand tegen branddoorslag zijn de brandwerendheden met betrekking tot de scheidende functie, bepaald volgens NEN 6069, van de constructie-onderdelen die deel uitmaken van de scheidingsconstructie tussen de te beschouwen ruimten, van belang.

Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag (WBDBO):

 • Branddoorslag is de branduitbreiding naar een andere ruimte binnen het gebouw, niet via de buitenlucht.
 • Brandoverslag is de branduitbreiding naar een andere ruimte, wel via de buitenlucht.
 • De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) tussen twee ruimten is de kortste tijd die een brand nodig heeft voor uitbreiding van de ene naar de andere ruimte of andersom.

NEN 6069: bepaling en classificatie van de brandwerendheid van bouwdelen en bouwproducten:

Het Bouwbesluit verwijst naar NEN 6068 (zie hierboven) die weer voor de bepaling en de classificatie van de brandwerendheid verwijst naar NEN 6069. In deze norm, die in 1991 is ontstaan als samenvoeging van NEN 3884 en NEN 3885, wordt de bepaling van de brandwerendheid van bouwdelen met een scheidende en/of dragende functie vastgelegd. Denk hierbij aan brandwerende deuren en brandwerende afdichtingen.

De norm geeft aan hoe bouwdelen en bouwproducten getest moeten worden, en wat de criteria zijn waarop gelet moet worden.

De criteria zijn:

Vlamdichtheid (E)
De brandwerendheid met betrekking tot de vlamdichtheid wordt bepaald door het moment waarop zodanige doorgaande scheuren, kieren of andere openingen ontstaan, dat aan de niet-direct verhitte zijde van de betreffende constructie aan een of meer van de navolgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Vlammen zijn voortdurend zichtbaar gedurende 10 seconden.
 • Watten in de houder gaan gloeien of ontvlammen nadat deze ter plaatse van doorgaande scheuren, kieren of andere openingen op een afstand van 25 mm ± 5 mm van het proefstukoppervlak zijn gehouden.
 • Openingskalibers kunnen zonder kracht uit te oefenen door de scheuren, kieren of andere openingen tot in de oven worden gestoken; voor het kaliber met de kleinste middellijn geldt bovendien dat het over een afstand van ten minste 150 mm in de lengterichting van de scheur, spleet of opening moet kunnen worden bewogen.

Temperatuur (I)
De brandwerendheid met betrekking tot de temperatuur wordt bepaald door het moment waarop aan de niet-direct verhitte zijde van de betreffende constructie aan een of meer van de navolgende voorwaarden wordt voldaan:

 • De gemiddelde temperatuurstijging van de betreffende constructie, gemeten met de vaste thermokoppels bedraagt meer dan 140 °C.
 • De maximale temperatuurstijging van de betreffende, gemeten met de vaste thermokoppels bedraagt meer dan 180 °C.

Warmtestraling (W)
De brandwerendheid met betrekking tot de warmtestraling wordt bepaald door het moment waarop de maximale warmtestraling, meer bedraagt van 15 kW/m².

Bezwijken (R)
De brandwerendheid met betrekking tot bezwijken wordt bepaald door het moment waarop de betreffende constructie niet langer in staat is de belasting, waaronder begrepen de belasting door het eigen gewicht, over te brengen.

NEN 6075: bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten

Deze norm geeft de methode voor de bepaling van de weerstand tegen rookdoorgang tussen ruimten. Het doel van de norm is het beperken van rookverspreiding om veilig vluchten mogelijk te maken.

In het geval van nieuwbouw gelden er voor constructies, behalve wbdbo-eisen, ook eisen qua rookwerendheid (Ra of R200). Bij Ra wordt er gekeken naar de totale lekverliezen van constructie bij 20 °C in m³ per uur, bij R200 is het uitgangspunt 200 °C.

Behalve de rookwerendheid worden er ook eisen gesteld aan de rookdoorlatendheid. De rookdoorlatendheid van een component (bijvoorbeeld een brandklep, een deur of een doorvoering) in een constructie wordt uitgedrukt in Sa of S200. Sa betekend dat het betreffende component getest is bij 20 °C en bij S200 is het getest bij 20 °C en bij 200 °C.